Kentsel Dönüşümün Önemi

Kentsel Dönüşümün Önemi

Riskli alanların yıkılarak yeniden inşaa edilmesinde uyulan prosedür ve yasalar çerçevesinde çarpık kentleşmeye ve kaçak yapılara olanak verilmemektedir. Depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak doğal afetler sonucu oluşabilecek zararların en aza indirilmesi, yaşanılabilir şartlarda kentler oluşturmak amaçlanmaktadır.

Zorunluluk haline gelen bu yeniden yapılanma sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak üzere 16.05.2012 tarihinde yürürlüğe alınan 6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi" hakkındaki kanun ile kamuoyunda bilinen adı ile "Kentsel Dönüşüm" sürecinin startı verilmiştir.